Ustawa – Prawo upadłościowe

1121

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1520 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1520   CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH Tytuł I Przepisy ogólne Dział I Przepisy wstępne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!