Ustawa przedszkolna skierowana do drugiego czytania

312

W dniu 21 maja połączone Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP zakończyły pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1312) – tzw. ustawy przedszkolnej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!