Ustawa zasiłkowa – zmiana obowiązująca od dnia 22.02.br.

1093

W ramach nowelizacji k.p. (ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1220) dokonano zmian również w innych aktach prawnych, w tym w ustawie z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą zasiłkową”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!