Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce – dane za 2020 rok

21

GUS przedstawił informację dotyczącą ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce. Wynika z niej, że w 2020 r. ustawiczne szkolenie zawodowe prowadziło w Polsce 44,5 tys. przedsiębiorstw (40,9% ogólnej liczby przedsiębiorstw objętych badaniem). Oznacza to spadek liczby przedsiębiorstw prowadzących szkolenia w porównaniu z 2015 r. o 0,4%.

Szkolenia prowadziło 35,5% przedsiębiorstw małych o liczbie pracujących
od 10 do 49 osób, 59,5% przedsiębiorstw średnich o liczbie pracujących 50-249 osób oraz 82,5% jednostek dużych o liczbie pracujących powyżej 250 osób. Zapotrzebowanie na szkolenia było zróżnicowane ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Spośród badanych jednostek najwięcej szkoleń – 79,3% prowadziły jednostki należące do sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, w tym do działów: finansowa działalność usługowa; ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne.

W ramach ustawicznego szkolenia zawodowego wyróżniono dwie główne grupy form organizacyjnych, w jakich mogły odbywać się szkolenia: kursy i pozostałe formy szkoleń.
W ponad 71% przedsiębiorstw prowadzących szkolenia dominującą formą szkolenia były zaplanowane szkolenia na stanowisku pracy. Poza tym przedsiębiorstwa chętnie korzystały z kursów oraz z uczestnictwa w konferencjach, seminariach, w spotkaniach warsztatowych, targach i wykładach.

gr. /GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRada Dialogu Społecznego powołano nowych członków
Następny artykułEkwiwalent za pranie odzieży roboczej a składki ZUS