UWAGA: Przedsiębiorcy zapominają rozliczyć środki z tarczy antykryzysowej

6

Każdy podmiot, który otrzymał środki na ochronę miejsc pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej, musi dokonać rozliczenia z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Wielu przedsiębiorców zapomina o tym obowiązku, co może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Ostateczny termin rozliczenia środków z Tarczy wynosi 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania lub 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy (jeśli ostatnia transza została otrzymana po zakończeniu okresu dofinansowania).

Aby dokonać rozliczenia, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dokumenty potwierdzające przekazanie wynagrodzeń pracownikom.

Najwięcej środków w ramach Tarczy trafiło do podmiotów z branży handlowej, gastronomiczno–hotelarskiej oraz usługowej. Aż 60 proc. z nich stanowiły najmniejsze podmioty, zatrudniające do 10 pracowników; 37 proc. – firmy zatrudniające od 10 do 249 osób; 3 proc. – powyżej 250 pracowników.

źródło: WUP

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!