Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy – jednolite przepisy

341

W Dzienniku Ustaw z dnia 13.08.2013 r. pod pozycją 924 opublikowano obwieszczenie ministra pracy z dn. 30.04.2013 r., w załączniku do którego zawarty został urzędowo ujednolicony tekst rozp. MPiPS z dn. 24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. Nr 237, poz. 2015).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!