Uzyskanie uprawnień szkoły publicznej

433

Zgodnie z art. 14 ust. 2 u.p.o. szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych, mających walor dokumentów urzędowych. Szkoły niepubliczne mogą uzyskać powyższe uprawnienia, jeżeli spełnią wymagania określone w art. 14 ust. 3 u.p.o. O ile niepublicznej szkole podstawowej uprawnienia szkoły publicznej przysługują z mocy samego prawa, o tyle niepubliczna szkoła ponadpodstawowa może uzyskać te uprawnienia warunkowo – także po rozpoczęciu działalności.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!