VAT: Moment rozliczenia faktur korygujących in plus

47

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2021 r. (data wpływu 2 lipca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu, w którym Spółka powinna ująć dla celów VAT Faktury korygujące in plus – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie okresu, w którym Spółka powinna ująć dla celów VAT Faktury korygujące in plus.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca lub „Spółka” prowadzi działalność gospodarczą w przemyśle piwowarskim podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”). Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W związku z prowadzoną działalnością Spółka zawiera z różnymi kontrahentami umowy dotyczące współpracy, w tym sprzedaży określonych towarów (dalej: „Umowy handlowe”). Umowy handlowe precyzują zasady współpracy między Spółką, a jej kontrahentami, w tym np. zasady udzielania przez Spółkę upustów handlowych, w przypadku osiągnięcia przez kontrahenta określonych obrotów z tytułu odsprzedaży przez kontrahenta zakupionych od Spółki towarów w ustalonym okresie czasu, przy czym mogą być ustanowione inne dodatkowe warunki, takie jak odsprzedaż do określonej liczby klientów kontrahenta lub odsprzedaż przez kontrahenta, po określonej cenie maksymalnej (dalej: „Upusty handlowe”). Upust handlowy polega na obniżeniu ceny towarów zakupionych przez kontrahenta od Spółki w określonym czasie. Upusty handlowe mają na celu zachęcanie kontrahentów do dokonywania zakupów towarów Spółki, a w konsekwencji wzrost wolumenu sprzedaży.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!