VAT od importu produktów leczniczych

473

Czy w świetle przepisów Ustawy o VAT Spółka uprawniona jest do opodatkowania importu Produktów według stawki 8% niezależnie od statusu, w którym są przywożone do Polski?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!