W 2016 roku nie wzrośnie limit zastawu skarbowego

361

Limit wartości rzeczy, na których może być ustanowiony zastaw skarbowy w przyszłym roku nie ulegnie zmianie. Od 1 stycznia 2016 roku, tak jak obecnie, organy podatkowe będą mogły ustanowić zastaw skarbowy na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych podatnika, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wyniesie w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 400 zł.

 

Kwota zastawu na rzecz Skarbu Państwa została ogłoszona przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 722.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!