Wakacje we wrześniu w krajach UE. Gdzie możemy jechać, jakie obowiązują obostrzenia?

353

AUSTRIA

Czy można wjechać do kraju?

Tak, obywatele Polski mogą wjechać do Austrii. 

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczka jest obowiązkowa w środkach transportu publicznego, sklepach, taksówkach, aptekach i zamkniętych pomieszczeniach. Wymagane jest utrzymanie minimum 1 m dystansu.

BELGIA

Czy można wjechać do kraju?

Tak, obywatele Polski mogą wjechać do Belgii.

Obowiązek wypełnienia dokumentacji podróży, dla osób przebywających na terenie Belgii przez co najmniej 48 godzin.

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczka jest obowiązkowa od 12 roku życia w transporcie publicznym, sklepach, centrach handlowych i innych zamkniętych pomieszczeniach. Wymagane jest utrzymanie minimum 1,5 m dystansu.

BUŁGARIA

Czy można wjechać do kraju?

Tak, obywatele Polski mogą wjechać do kraju. 

Obowiązkowo należy wypełnić deklaracje na temat zdrowia oraz podać dane kontaktowe.

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Noszenie maseczki jest obowiązkowe w zamkniętej przestrzeni publicznej. Wymagane jest utrzymanie minimum 1,5 m dystansu.

CHORWACJA

Czy można wjechać do kraju?

Tak, Obywatele Polski mogą wjechać do kraju, jednak MSZ odradza podróży do kraju ze względu na wzrost zachorowań na COVID 19.

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Wymagane jest utrzymanie minimum 1,5 m dystansu.

CYPR

Czy można wjechać do kraju?

Tak, ale obowiązkowe jest wykonanie testu przed wylotem na Cypr i przedstawienie negatywnego wyniku na COVID-19.

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczka jest obowiązkowa w środkach transportu publicznego, sklepach, taksówkach, aptekach oraz zamkniętych pomieszczeniach.

DANIA

Czy można wjechać do kraju?

Tak, obywatele Polski mogą wjechać do kraju. 

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczka obowiązkowa jest transporcie publicznym. Zalecane jest zakładanie maski podczas większych zgromadzeń.

ESTONIA

Czy można wjechać do kraju?

Osoby przyjeżdżające do Estonii z Polski są zobowiązane do poddania się dwutygodniowej kwarantannie.

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczki nie są obowiązkowe, jednak zalecane jest zachowanie dystansu społecznego.

FINLANDIA

Czy można wjechać do kraju?

Wjazd do kraju dla obywateli Polski jest możliwy wyłącznie w celu kontynuowania nauki, studiów, przy posiadaniu umowy o pracy oraz uczestnictwa w kluczowych wydarzeniach rodzinnych (ślub, pogrzeb, choroba krewnego)

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Obowiązek noszenia maseczek nie jest obowiązkowy, jednak jest zalecany w transporcie publicznym i na lotnisku. 

Zalecane jest zachowanie około 1-2 metrów dystansu.

FRANCJA

Czy można wjechać do kraju?

Tak, obywatele Polski mogą wjechać do kraju. 

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Noszenie maski jest obowiązkowe w zamkniętych miejscach publicznych.

GRECJA

Czy można wjechać do kraju?

Przed podróżą obowiązkowo należy wypełnić formularz dotyczący naszej podróży. Turyści przybywający drogą lądową mają obowiązek okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19. Turyści przylatujący do Grecji mogą zostać poddani wyrywkowym testom na obecność koronawriusa. 

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Obowiązek noszenia maseczek we wszystkich zamkniętych pomieszczeniach oraz w transporcie publicznym.

W niektórych regionach lokale gastronomiczne oraz obiekty rozrywkowe zostają zamknięte od północy do 7 rano.

HISZPANIA

Czy można wjechać do kraju?

Obywatele Polski mogą wjeżdżać do kraju, jednak MSZ odradza wszelkich podróży do Hiszpanii.

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczki są obowiązkowe zarówno w zamkniętych pomieszczeniach jak i na wolnym powietrzu.

HOLANDIA

Czy można wjechać do kraju?

Obywatele Polski mogą wjechać do kraju.

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczki są obowiązkowe w transporcie publicznym.  Wymagane jest zachowanie 1,5 m dystansu.

IRLANDIA

Czy można wjechać do kraju?

Obywatele Polski mogą wjechać do kraju, jednak władze Irlandii zalecają, aby po przylocie, podróżujący ograniczyli przemieszczanie się przez 14 dni.

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczki są obowiązkowe w miejscach publicznych takie jak komunikacja publiczna lub centra handlowe.

LITWA

Czy można wjechać do kraju?

Osoby przyjeżdżające na Litwę z Polski są zobowiązane do poddania się dwutygodniowej kwarantannie.

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczki są obowiązkowe w zamkniętych miejscach publicznych, należy również zachować 2 m dystansu.

MALTA

MSZ odradza podróże na Maltę, informuje również, że w najbliższym czasie mogą zostać wprowadzone ograniczenia w lotach lub całkowity zakaz lotów na Maltę.

NIEMCY

Czy można wjechać do kraju?

Tak, obywatele Polski mogą wjechać do Niemiec. 

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczki są obowiązkowe w transporcie publicznym oraz sklepach. Wymagane jest zachowanie 1,5 m dystansu.

NORWEGIA

Czy można wjechać do kraju?

Po przyjedzie do kraju obywatele Polski mają obowiązek poddania się 10 dniowej kwarantannie.

PORTUGALIA

Czy można wjechać do kraju?

Tak, obywatele Polski mogą wjechać do Portugalii. 

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczki są obowiązkowe w zamkniętych pomieszczeniach, sklepach, środkach komunikacji publicznej.

SZWECJA

Czy można wjechać do kraju?

Tak, obywatele Polski mogą wjechać do Szwecji. 

SŁOWACJA

Czy można wjechać do kraju?

Tak, obywatele Polski mogą wjechać na teren Słowacji.

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczki są obowiązkowe w zamkniętych pomieszczeniach. Należy zachować 2 m dystansu.

SŁOWENIA

Czy można wjechać do kraju?

Obywatele Polski mogą wjechać do kraju jedynie na 12 godzin w formie tranzytu, w innym przypadku obowiązuje 14 dniowa kwarantanna.

WĘGRY

Czy można wjechać do kraju?

Tak, obywatele Polski mogą wjechać na Węgry.

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczki są obowiązkowe w centrach handlowych, środkach komunikacji publicznej, oraz w zamkniętych pomieszczeniach 

WŁOCHY

Czy można wjechać do kraju?

Tak, obywatele Polski mogą wjechać do Włoch.

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczki są obowiązkowe w zamkniętych pomieszczeniach. W godzinach  18.00-06.00 wymagane jest noszenie maski na otwartej przestrzeni publicznej.

ŁOTWA

Czy można wjechać do kraju?

Osoby przyjeżdżające do Łotwy z Polski są zobowiązane do poddania się dwutygodniowej kwarantanny

Jakie obowiązują obostrzenia w kraju?

Maseczki są obowiązkowe w transporcie publicznym.

Przed podróżą należy zapoznać się z komunikatami MSZ, odnośnie sytuacji epidemiologicznej w danym kraju.