Warunki przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

474

Warunki przyjmowania uczniów do przedszkoli, szkół i placówek publicznych szczegółowo określa rozdział 6 u.p.o., zatytułowany: Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek (art. 130–164 cyt. ustawy). Ogólne zasady rekrutacji Na wstępie należy zaznaczyć, że przepisy zawarte we wskazanym wyżej rozdziale u.p.o. realizują zasadę powszechnej dostępności publicznych przedszkoli, szkół…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!