Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy w RP przez pracodawców zagranicznych

480

W przepisie art. 672 k.p. określono minimalne standardy zatrudnienia, jakie należy zapewnić w przypadku wykonywania pracy na terytorium RP przez pracownika skierowanego do tej pracy na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem UE. Zgodnie z art. 671 § 2 k.p. Pracodawca, o którym mowa, kierujący pracownika do pracy na terytorium RP: w związku z realizacją umowy zawartej przez tego…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!