Ważne zmiany dla rolników będących płatnikami VAT

7

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towarów i usług (VAT). Z początkiem 2022 roku udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku rolników będących…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!