Ważność postanowień umownych oraz rodzaje umów o pracę

537

Z dniem 22.02.2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwanej w dalszej części „nowelą z dn. 25.06.2015 r.”, które przewidują istotne modyfikacje unormowań kodeksowych dotyczących nawiązania oraz rozwiązania umów o pracę. W kontekście noweli z dn. 25.06.2015 r….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!