Well-being a obowiązki podatkowe pracodawcy

Czy przekazane Wsparcie w ramach Programu na rzecz Laureatów stanowi nieodpłatne świadczenie z tytułu stosunku pracy i jest opodatkowane na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 31 ww. ustawy?

52
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2020 r. (data wpływu 26 czerwca 2020 r.) uzupełnione pismem z dnia 4 września 2020 r. (data nadania 4 września 2020 r., data wpływu 7 września 2020 r.), w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 1 września 2020 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.442.2020.1.MK1 (data doręczenia 3 września 2020 r.) oraz ponownie uzupełnione pismem z dnia 22 września 2020 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 18 września 2020 r. 0114-KDIP3-1.4011.442.2020.2.AK o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazanym pracownikom w ramach programu wsparciem w formie finansowej lub rzeczowej jest:

  • prawidłowe– odnośnie uczestnictwa pracowników w zawodach sportowych, finansowanych przez Spółkę, które umożliwiają reprezentowanie Spółki,
  • nieprawidłowe –w pozostałym zakresie.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!