Więcej czasu na zgłoszenie do CRBR

10

Jeszcze dziś można zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Resort finansów wydłużył czas przyjmowania zgłoszeń do rejestru do 14 lipca br.

Ma to związek z wydłużonym czasem akceptacji zgłoszeń oraz czasowym brakiem dostępu do strony www rejestru.

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stwierdzono zakłócenie w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Część użytkowników, którzy dokonywali zgłoszeń do CRBR 13 lipca, miało trudności w trakcie wypełniania formularza.

W związku z tym, jak poinformował resort finansów, do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, nie wlicza się 13 lipca. Zgłoszenia są przyjmowane do 14 lipca br., bez konsekwencji dla rejestrujących się.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów podało, że trwają prace nad rozwiązaniem trudności.

Przypomnijmy, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką (beneficjenci rzeczywiści).

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązek budowania rejestru został nałożony na wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Brak wpisu do rejestru CRBR może spowodować nałożenie kary pieniężnej. W przypadku powstania błędu podczas składania danych spółka powinna skorzystać z instytucji korekty.

Obowiązek zgłoszenia i aktualizacji danych do CRBR mają:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Przekazywanie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się w sposób elektroniczny na portalu podatki.gov.pl pod adresem https://crbr.podatki.gov.pl/ Przedsiębiorcy dzięki rejestracji mogą uzyskać szczegółowe informacje o innych kontrahentach i tym samym uniknąć relacji z podmiotami zamieszanymi w działalność przestępczą.

Źródło: MF

oprac. B.O.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!