Więcej osób pomoże przedsiębiorcy w handlu

7

Sejm RP 17 września 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w której znalazły się propozycje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, aby poszerzyć krąg osób, z pomocy których mógłby skorzystać prowadzący placówkę handlową przedsiębiorca.

W opinii do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy w ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni z dnia 10 września 2021 r. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zgłosił uwagę podkreślając, iż:

“W naszej ocenie należało między innymi doprecyzować w projektowanym art. 6 ust. 4 ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę kwestię możliwości skorzystania przez przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi pomocy członków najbliższej rodziny przy osobistym prowadzeniu placówki handlowej. Zaproponowane brzemiennie prowadziło do zbyt wąskiego określenia tej grupy, ponieważ w projekcie wskazano, że: przedsiębiorca może korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy lub ojczyma”.

W konsekwencji Sejm RP uchwalił ustawę w następującym brzmieniu: 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, może korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków.

– To bardzo dobra informacja, że udało się rozszerzyć katalog osób spokrewnionych z przedsiębiorcą o rodzeństwo, wnuków i dziadków, z których nieodpłatnej pomocy w niehandlowe niedziele, będzie mógł korzystać właściciel punktu. To ogromne ułatwienie i tak już ciężkiej sytuacji przedsiębiorców. Niemniej jednak wnosiłem, aby ten katalog był jeszcze szerszy, czyli proponowałem brzmienie poprawki: „4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, może korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, zstępnych, rodzeństwa, wstępnych, macochy, ojczyma oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia z przedsiębiorcą lub małżonkiem przedsiębiorcy. Należy mieć nadzieję, że Senat RP, do którego 20 września 2021 r. przekazano ustawę, pochyli się jeszcze nad tym zagadnieniem, tj. kwestią doprecyzowania, że przedsiębiorca będzie mógł korzystać z nieodpłatnej pomocy zarówno własnych dzieci przysposobionych, jak i dzieci przysposobionych przez jego małżonka – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUwaga! Ważne zmiany w ubezpieczeniach: m.in. zasiłek chorobowy tylko przez 91 dni
Następny artykułOd 1 listopada 2021 r. aplikacja e-TOLL PL będzie jedyną aplikacją do systemów e-TOLL i SENT