Wizy dla cudzoziemców – już obowiązują nowe przepisy wykonawcze

9

Z dniem 1 grudnia br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze określające postępowanie w zakresie wydawania wiz dla cudzoziemców, czyli rozp. MSWiA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. poz. 2104).

Wydanie nowych regulacji wiąże się z wdrożeniem – w ramach krajowego systemu prawnego – rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.  ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy). Uwzględniono ponadto zmiany ustawowe, jakich w ostatnim czasie dokonano w przepisach rangi ustawowej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!