Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

804

Nauczyciel mianowany składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!