Wniosek o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ i dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia

342

W Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18.02.2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214) został opublikowany wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!