Wpłata na PPK po ustaniu zatrudnienia a obowiązki płatnika

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek od przychodu pracownika, wynikającego z dokonanej wpłaty na PPK?

293

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) oraz art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2020 r. (data wpływu 24 stycznia 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku braku możliwości potrącenia zaliczki na podatek dochodowy ‒ jest prawidłowe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r.
Następny artykułBrexit 2021: co powinni wiedzieć przedsiębiorcy?