WSA: gmina nie ma prawa ustalać pensum nauczycieli wspomagających

330

Przepis Karty Nauczyciela pozwalający gminom samodzielnie regulować wymiar pensum niektórych nauczycieli nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Katalog wymienionych tam nauczycieli ma charakter wyczerpujący, więc organ prowadzący nie może go dowolnie kształtować w drodze aktu prawa miejscowego – orzekł WSA w Krakowie w wyroku z dn. 11.12.2012 r. (III SA/Kr 1107/12). Przedmiotem sporu był wymiar czasu pracy nauczycieli wspomagających.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!