WSA: informacji publicznej udziela dyrektor szkoły, a nie rada rodziców

374

Informacje na temat zajęć organizowanych przez przedszkole mają charakter informacji publicznej. Do ich udostępnienia zobowiązany jest dyrektor – także wtedy, gdy źródłem finansowania tych zajęć są środki zgromadzone przez radę rodziców. Taki pogląd wyraził WSA w Opolu w postanowieniu z dn. 05.06.2012 r. (II SA/Op 109/12).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!