WSA: odmowa przyjęcia do gimnazjum nie podlega kontroli sądowej

305

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału międzynarodowego zorganizowanego w gimnazjum jest postępowaniem wewnętrznym, a odmowa przyjęcia kandydata nie jest decyzją administracyjną, nie podlega więc zaskarżeniu – uznał WSA we Wrocławiu w postanowieniu z dn. 28.01.2013 r. (IV SA/Wr 705/12). Sąd oddalił skargę matki, która domagała się unieważnienia i ponownego przeprowadzenia naboru do I klasy gimnazjum.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!