WSA: odmowa wprowadzenia poprawek do arkusza nie jest podstawą do natychmiastowego odwołania dyrektora szkoły

287

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia może nastąpić wyłącznie „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”, przy czym pojęcie to należy interpretować zawężająco – orzekł WSA w Poznaniu w wyroku z dn. 21.02.2013 r. (II SA/Po 872/12). Zdaniem sądu odmowa wprowadzenia zmian do arkusza organizacyjnego szkoły to za mało, by mówić o poważnym naruszeniu interesu publicznego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!