WSA: Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły rozpatrzy organ prowadzący

385

Dyrektor szkoły nie może rozpatrzyć odwołania od wydanej przez siebie decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej. Organem właściwym w tej sprawie jest organ prowadzący szkołę. Kompetencje tego organu wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa – orzekł WSA w Poznaniu w dn. 08.11.2011 r. (II SA/Po 656/11).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!