WSA: przy czasowym powierzeniu stanowiska dyrektora pierwszeństwo ma wicedyrektor

322

Organ prowadzący może czasowo powierzyć obowiązki dyrektora innemu nauczycielowi danej szkoły tylko wtedy, gdy w szkole nie ma wicedyrektora. Jeśli stanowisko takie zostało utworzone i obsadzone, pierwszeństwo przypada bezwzględnie wicedyrektorowi – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dn. 27.09.2012 r. (II SA/Go 579/12).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!