Wskaźnik waloryzacji do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r.

27

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego nie ulegnie zwiększeniu. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 17 listopada 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1056) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!