Wskaźnik waloryzacji do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2021 r.

17

  W okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego ulegnie zwiększeniu o 0,9%. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 11 sierpnia 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 754) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!