Wsparcie oświaty ze środków europejskich – priorytety PO KL

327

Jakie działania systemowe i reformujące oświatę będą finansowane ze środków EFS w okresie programowania 2014-2020? Ile pieniędzy i w jakich obszarach już wykorzystano? Na te pytania odpowiada MEN, publikując na swojej stronie dane dotyczące realizacji projektów w ramach PO KL.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!