Wspólna odpowiedzialność materialna za powierzone mienie

414

Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Kwestie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie regulują przepisy art. 124 k.p. (cytowane już wcześniej), jak i normy zawarte w art. 125 k.p., który brzmi: § 1: Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!