Wstępny szacunek PKB w II kwartale 2013 r.

382

W II kwartale 2013 r. produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,1%.
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie
o 0,8% w porównaniu z II kwartałem 2012 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!