Wydatki na nabycie nowych technologii

423

Czy wydatki na zakup instalację i wdrożenie komputerowego Systemu Zarządzenia stanowią wydatki na nabycie nowych technologa w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”)?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!