Wydatki na wynajem hali sportowej

8

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2021 r. (data wpływu 8 marca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wydatków związanych z wynajem hali sportowej do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wydatków związanych z wynajem hali sportowej do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej. Przedsiębiorca w ramach organizacji czasu wolnego dla pracowników oraz ich integracji finansuje wynajem hal sportowych, w których pracownicy mogą uprawiać sport, m.in. rozgrywać mecze piłki siatkowej. Zajęcia sportowe pracowników odbywają się poza godzinami pracy. Wynajem hal sportowych odbywa się po uprzednim, wspólnym uzgodnieniu terminów, a wydatki na wynajem hal sportowych dokumentowane są fakturami. Z obiektów sportowych korzystają wyłącznie pracownicy. Ponadto nie ponoszą oni żadnych kosztów w związku z wynajmem. Wspólne integracje sportowe pracowników firmy przyczyniają się do ich zadowolenia z pracy, umacniania więzi, polepszenia atmosfery w pracy oraz zwiększania sprawności fizycznej, co jednocześnie przekłada się na zwiększenie wydajności pracy. Rozpowszechniany jest również pozytywny wizerunek firmy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!