Wydruki płacowe wystawiane przez pracodawcę

358

Do tej pory pracodawca dawał pracownikom comiesięczne wydruki płacowe z wyszczególnionymi składnikami wynagrodzenia brutto, potrąceniami z wynagrodzenia i kwotą netto do wypłaty. Pracodawca poinformował pracowników, że od nowego roku nie będzie dawał wydrukowanych informacji tylko będzie te informacje wysyłał drogą elektroniczną na prywatne e-maile pracowników. Niestety nie wszyscy pracownicy posiadają komputery i dostęp do internetu. Czy w tym przypadku pracownik ma prawo żądać od pracodawcy comiesięcznie drukowanej informacji płacowej? Mamy Zakładowy Układ Zbiorowy, ale niestety nie ma w nim zapisu w tym temacie.

Brak jest w przepisach prawa regulacji, która kształtowałaby po stronie pracodawcy obowiązek …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!