Wygaśnięcie stosunku pracy

439

Regulacje KN przewidują szereg przypadków, w których stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa – bez składania oświadczeń woli przez którąkolwiek ze stron. Wygaśnięcie stosunku pracy to, najkrócej mówiąc, ustanie tego stosunku w wyniku zdarzenia prawnego niebędącego czynnością prawną. Za zdarzenie powodujące taki skutek KN uznaje m.in. nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do pracy, prawomocne ukaranie karą dyscyplinarną czy upływ stanu nieczynnego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!