Wyjaśnienia MPiPS w sprawie limitu składek emerytalno-rentowych

315

Do ministra pracy i polityki społecznej wpłynęła interpelacja w sprawie regulacji ustawowej polegającej na zaniechaniu poboru składek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od dochodów powyżej limitu ustalonego na poziomie 30 średnich krajowych rocznie, czyli 2,5 średniej krajowej miesięcznie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!