Wyjaśnienie RIO w Katowicach z dnia 17 lutego 2012 r. /Klasyfikacja odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego/, sygn. WA-0250/132/11

429

Dochód z odsetek ustawowych od opłat za zajęcie pasa drogowego w przypadku nieterminowej wpłaty należy klasyfikować w paragrafie 092 – Pozostałe odsetki.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!