Wyjaśnienie RIO w Katowicach z dnia 2 kwietnia 2012 r. /Umowa z podmiotem wykonującym działalność leczniczą/, sygn. WA-0250/7/12

408

W przypadku umów zawieranych w trybie art. 115 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej zasadne jest zastosowanie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), czyli poprzedzenie zawarcia umowy przeprowadzeniem konkursu ofert.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułKoszty zdarzenia losowego
Następny artykułWyjaśnienie RIO w Opolu z 8 marca 2012 r. /Podstawa naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli/, sygn. NA.III.-0221-1/2012