Wyjaśnienie RIO w Katowicach z dnia 28 marca 2012 r. /Wyznaczenie terminu uiszczania opłaty planistycznej/, sygn. WA-0250/15/12

359

Żaden przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje możliwości ustalania przez organ administracji terminu uiszczania opłaty planistycznej ani naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanej opłaty planistycznej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułZNP: w projekcie zmian w KN nie chodzi o jakość nauczania, tylko o oszczędności
Następny artykułZakaz łączenia stanowiska kuratora oświaty z mandatem radnego? Jeszcze nie teraz