Wyjaśnienie RIO w Kielcach z dnia 21 marca 2012 r. /Dopuszczalne zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości/, sygn. WI-44/1360/2012

406

Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych wolnostojących wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego jest prawidłowe w świetle art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!