Wyjaśnienie RIO w Kielcach z dnia 27 marca 2012 r. /Ewidencja majątku przekazanego w bezpłatne użytkowanie samorządowej instytucji kultury/, sygn. WI-44/1460/2012

423

Przejęte przez powstałą instytucję kultury składniki majątkowe (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) będą dla niej stanowiły kontrolowane przez nią zasoby majątkowe i powinny być ujęte w jej księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykuł(Nie)uczciwość w pracy, czyli co grozi nielojalnym pracownikom?
Następny artykułRuszyło największe badanie nauczycieli – TALIS 2013