Wyjaśnienie RIO w Opolu z 8 marca 2012 r. /Podstawa naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli/, sygn. NA.III.-0221-1/2012

500

Podstawę do naliczenia dotacji dla niepublicznego przedszkola stanowią wszystkie wydatki bieżące ponoszone w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko, zarówno wydatki pokrywane z dochodów własnych gminy, jak i z opłat wnoszonych przez rodziców – za korzystanie przez ich dzieci z nauczania, wychowania i opieki w czasie wykraczającym poza jego bezpłatny
wymiar (ustalony przez władze samorządowe), za wyżywienie i ewentualnie za inne zajęcia.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWyjaśnienie RIO w Katowicach z dnia 2 kwietnia 2012 r. /Umowa z podmiotem wykonującym działalność leczniczą/, sygn. WA-0250/7/12
Następny artykułUchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn. 1.10.2012