Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w RP – zmiana w przepisach o promocji zatrudnienia

13

Z dniem 1 grudnia br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2023), której celem jest stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy. W ramach tej noweli zmieniono także odrębne akty prawne, w tym przepisy o promocji zatrudnienia.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!