Wymagania dla pracowników OHP zatrudnionych jako doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. programów I liderzy klubów pracy

296

W dniu 23.10.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U. Nr 82, poz. 495, z późn. zm.) wynikające z rozp. zmieniającego wydanego przez ministra pracy dnia 08.10.2013 r. (Dz.U. poz. 1220).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRaport NBP: stopniowa poprawa koniunktury
Następny artykułNIK: ministerstwo edukacji nie potrafi wydawać unijnych pieniędzy