Wymiar urlopu pracownika tymczasowego

418

Ile dni  urlopu wypoczynkowego powinien otrzymać za każdy przepracowany miesiąc pracownik tymczasowy zatrudniony na ½ etatu oraz drugi pracownik zatrudniony na 1/10 etatu? Czy brak regulacji tej kwestii w ustawie  o pracownika tymczasowych  skutkuje na podstawie art. 5 ustawy  stosowaniem w tym zakresie regulacji  wynikających z Kodeksu pracy?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!