Wymierzenie kary porządkowej

572

  Pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową na podstawie art. 108 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem kara porządkowa może być nałożona za: nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy, łamanie przepisów bhp i ppoż., nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności, samowolne opuszczanie miejsca pracy, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Pracodawca…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUstawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
Następny artykułRegulamin wynagradzania