Wynagrodzenie za pracę pozostałych pracowników oświaty

Status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez j.s.t. – z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 15 u.p.o. – określają przepisy o pracownikach samorządowych (art. 7 u.p.o.).

416

Najważniejszym aktem jest ustawa z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.) – dalej jako „u.p.s.”. Natomiast szczegółowe kwestie dotyczące zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych uregulowane zostały w rozp. RM z dn. 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936, ze zm.)….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!