Wynagrodzenie, dodatki do wynagrodzenia

423

Uczestnictwo nauczyciela w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego stanowi realizację zajęć dydaktycznych w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.), a zatem odpłatną pracę, która może być powierzona w celu realizacji programu nauczania w godzinach…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!